שלבים בהוצאת טופס 4

התהליך של קבלת טופס אכלוס כולל התנהלות מול גורמים מקצועיים רבים. באופן כללי, האדריכל הוא זה שאחראי על ביקורת הבנייה בפני הוועדה המקומית. ביקורת זו מתבצעת לכל אורך תהליך הבנייה, ואינה שמורה רק לשלבים הסופיים של חתימה על טופס אכלוס. מצד אחד, הביקורת עלולה לעכב את הקבלן, ובמקרים מסוימים אף לדחות את האכלוס והשימוש בנכס. מצד שני, ביקורת הבנייה בפני הוועדה המקומית עוזרת למנוע נזקים בלתי הפיכים.
אפשר להבין את החשיבות של ביקורת הבנייה בפני הוועדה המקומית גם לפני הגשת בקשה לטופס 4 על האדריכל למסור לוועדה דוחות ביקורת בכל אחד מהשלבים הבאים של הבנייה:

1. בשלב סיום היסודות
2. עם גמר ביצוע עבודות השלד
3. עם גמר עבודות הבנייה

טופס אכלוס הוא אחד השלבים האחרונים בתהליך הבנייה, וכפי שניתן לראות נדרשים לפניו עוד לא מעט אישורים נוספים. יתרה על כך, תפקידו של האדריכל להציג לוועדה המקומית בשלב סיום היסודות תכנית מדידה המראה שמיקום היסודות הוא בתחומי המגרש. הוועדה המקומית אינה מקלה ראש בביקורת, והיא קובעת במידה רבה את זמני האכלוס של הנכס.

למה אנחנו?

בעלי הסמכה ורישיון מטעם משרד הבריאות

חברה מובילה וותיקה משנת 1986

צוות מומחים ברמה גבוהה

מאות לקוחות מרוצים

לקבלת מידע נוסף בתחום ולהזמנת שירות

נשמח לעמוד לשירותכם

מסמכים המצורפים לבקשה

הפעולה החשובה ביותר בהוצאת טופס 4 היא הגשת בקשה בצירוף המסמכים הנדרשים:

  • תכנית מדידה לרבות סימון מבנה, מפלסי קומות, מרחק הבניין מגבולות המגרש וכדומה
  • מסירת תוצאות של בדיקת הבטון על ידי מכון התקנים
  • אישור הג"א על תקינות הממ"ד בתוך הבית או הנכס
  • הצהרת מהנדס על חוזק המבנה
  • אישור וקבלה מאתר פסולת רשמי בלבד על פינוי בפועל של פסולת הבנייה
  • אישור מטעם רשות מקומית על היעדר חוב כספי של הלקוח
  • אישור על ביצוע תשתיות שבאחריות הרשות המקומית

חלק מהוועדות המקומיות מבקשות אישור קבלן על ביצוע שלד, וכן אישור קבלן על עבודות חשמל. מעבר לכך, משרד הבריאות דורש ביצוע עבודות חיטוי וניקוי צנרת של מערכות המים למען קבלת טופס 4.

מה צריך לעשות בעל ההיתר?

מבחינת בעל ההיתר, השלבים של הוצאת טופס אכלוס נכנסים לתוקף מיד לאחר סיום הבנייה. עליו להגיש את הטופס כדי להתחיל תהליך של בדיקת המבנה לצורך חיבור תשתיות. על הטופס צריכים בסופו של דבר לחתום בעל ההיתר והאחראי לביקורת. מבחינה מעשית, בעל היתר יכול להגיש את הבקשה לאישור חיבור תשתיות גם אם לא הושלמו חלק מהעבודות. הרשאה זו ניתנת רק בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה, וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה קיבל את היתר הבנייה. במקרה כזה צריך בעל ההיתר להפקיד ערבות בנקאית בעבור השלמת העבודות.

בשלב הבא מהנדס הוועדה המקומית מאשר את טופס הבקשה, מצהיר כי בדק את המבנה, והוא ראוי לשימושו מפרט את העבודות, שיש להשלים במידה וקיימות כאלה. לאחר מכן מגיש בעל ההיתר טופס 3 – בקשה לאישור הספקת חשמל, מים וטלפון, ואם הכל תקין הוא מקבל חתימה גם על טופס 4.

טופס 4 הוא מסמך שיש להגיש לרשות ניירות ערך (SEC) על ידי מקורבים בחברה הנסחרת בבורסה כדי לדווח על עסקאותיהם בניירות הערך של החברה.

מקורבים לחברה הנסחרת בבורסה צריכים להגיש טופס 4. בין הגורמים הפנימיים נמנים נושאי משרה, דירקטורים ובעלים מועילים שבבעלותם יותר מ-10% ממניות החברה.

עסקאות שיש לדווח בטופס 4 כוללות רכישה ומכירה של ניירות הערך של החברה וכן כל עסקאות אחרות הגורמות לשינוי בעלות על ניירות הערך של החברה.

השלבים הכרוכים בהנפקת טופס 4 הם כדלקמן: 1. השג עותק של טופס 4 מאתר האינטרנט של ה-SEC. 2. מלאו בטופס 4 את הפרטים הנדרשים לרבות שם הגורם הפנימי, שם החברה, סוג העסקה ותאריך העסקה. 3. הגש את טופס 4 ל-SEC תוך שני ימי עסקים מיום העסקה. 4. ספק עותק של טופס 4 למחלקה המשפטית של החברה ולברוקר או האפוטרופוס של הגורם הפנימי.

אי הגשת טופס 4 עלול לגרום לקנסות וקנסות מה-SEC. כמו כן, מקורבים שלא יגישו טופס 4 עשויים להיות נתונים לתביעה משפטית מצד החברה או בעלי מניותיה.

דילוג לתוכן