צרו קשר
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שלבים בהוצאת טופס 4

 
התהליך של קבלת טופס אכלוס כולל התנהלות מול גורמים מקצועיים רבים. באופן כללי, האדריכל הוא זה שאחראי על ביקורת הבנייה בפני הוועדה המקומית. ביקורת זו מתבצעת לכל אורך תהליך הבנייה, ואינה שמורה רק לשלבים הסופיים של חתימה על טופס אכלוס. מצד אחד, הביקורת עלולה לעכב את הקבלן, ובמקרים מסוימים אף לדחות את האכלוס והשימוש בנכס. מצד שני, ביקורת הבנייה בפני הוועדה המקומית עוזרת למנוע נזקים בלתי הפיכים.
 
שלבים בהוצאת טופס 4
 
אפשר להבין את החשיבות של ביקורת הבנייה בפני הוועדה המקומית גם לפני הגשת בקשה לטופס 4 על האדריכל למסור לוועדה דוחות ביקורת בכל אחד מהשלבים הבאים של הבנייה:

1. בשלב סיום היסודות
2. עם גמר ביצוע עבודות השלד
3. עם גמר עבודות הבנייה
 
טופס אכלוס הוא אחד השלבים האחרונים בתהליך הבנייה, וכפי שניתן לראות נדרשים לפניו עוד לא מעט אישורים נוספים. יתרה על כך, תפקידו של האדריכל להציג לוועדה המקומית בשלב סיום היסודות תכנית מדידה המראה שמיקום היסודות הוא בתחומי המגרש. הוועדה המקומית אינה מקלה ראש בביקורת, והיאא קובעת במידה רבה את זמני האכלוס של הנכס.
 

מסמכים המצורפים לבקשה

 
הפעולה החשובה ביותר בהוצאת טופס 4 היא הגשת בקשה בצירוף המסמכים הנדרשים:
  • תכנית מדידה לרבות סימון מבנה, מפלסי קומות, מרחק הבניין מגבולות המגרש וכדומה
  • מסירת תוצאות של בדיקת הבטון על ידי מכון התקנים
  • אישור הג"א על תקינות הממ"ד בתוך הבית או הנכס
  • הצהרת מהנדס על חוזק המבנה
  • אישור וקבלה מאתר פסולת רשמי בלבד על פינוי בפועל של פסולת הבנייה
  • אישור מטעם רשות מקומית על היעדר חוב כספי של הלקוח
  • אישור על ביצוע תשתיות שבאחריות הרשות המקומית

חלק מהוועדות המקומיות מבקשות אישור קבלן על ביצוע שלד, וכן אישור קבלן על עבודות חשמל. מעבר לכך, משרד הבריאות דורש ביצוע עבודות חיטוי וניקוי צנרת של מערכות המים למען קבלת טופס 4.
 

מה צריך לעשות בעל ההיתר?

 
מבחינת בעל ההיתר, השלבים של הוצאת טופס אכלוס נכנסים לתוקף מיד לאחר סיום הבנייה. עליו להגיש את הטופס כדי להתחיל תהליך של בדיקת המבנה לצורך חיבור תשתיות. על הטופס צריכים בסופו של דבר לחתום בעל ההיתר והאחראי לביקורת. מבחינה מעשית, בעל היתר יכול להגיש את הבקשה לאישור חיבור תשתיות גם אם לא הושלמו חלק מהעבודות. הרשאה זו ניתנת רק בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה, וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה קיבל את היתר הבנייה. במקרה כזה צריך בעל ההיתר להפקיד ערבות בנקאית בעבור השלמת העבודות.

בשלב הבא מהנדס הוועדה המקומית מאשר את טופס הבקשה, מצהיר כי בדק את המבנה, והוא ראוי לשימושו מפרט את העבודות, שיש להשלים במידה וקיימות כאלה. לאחר מכן מגיש בעל ההיתר טופס 3 – בקשה לאישור הספקת חשמל, מים וטלפון, ואם הכל תקין הוא מקבל חתימה גם על טופס 4.