צרו קשר
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דיגום קולחין

 
דיגום קולחין מבוצע על ידי דוגם מוסמך של כץ איכויות מים

ישנן שתי שיטות לדיגום:
  1. דיגום חטף - דגימה מיידית.
  2. דגימה מורכבת במשך 24 שעות באמצעות מכשיר הדוגם באופן אוטומטי בכל שעה מנה.

דיגום זה מבוצע במפעלי תעשייה, במסעדות, במכוני ביוב, ברפתות וכו'.
כץ איכויות מים מבצעת את כל סוגי דיגום הקולחין: