צרו קשר
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דיגום לגיונלה

 
 
כץ איכויות מים תשלח אליכם דוגם מוסמך רמה א', שקיבל הסמכה לבצע דגימות לגיונלה.
 

הליך הדגימה:

 
כל ברז שבו משתמש הדוגם נועד לבצע שלוש בדיקות:
  1. בפתיחה ראשונה של מים חמים
  2. לאחר 2 דקות הזרמה של מים חמים
  3. לאחר 2 דקות הזרמה של מים קרים

בזמן הבדיקות נבדקים הפרמטרים הבאים: כלור חופשי, עכירות, טמפרטורה ו- PH.
 

 
 
 
כץ איכויות מים - דיגום לגיונלה